Milieu

De natuur en het milieu zijn voor Stichting Paasheuvelgroep van groot belang, wij vinden namelijk dat buiten zijn goed is voor de mens en kiezen ervoor om juist gebruik te maken van de aanwezige natuur.

Respect voor de natuurlijke omgeving
Stichting Paasheuvelgroep heeft als doelstelling dat op onze terreinen veel ruimte is voor de natuur, wij terughoudend omgaan met bebouwing van de natuur en wij onze gasten in contact brengen met de natuur op en rondom onze locaties. Zo zorgen we ervoor dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft.

 

Onze belofte

  • Vanuit onze overtuiging is de natuur de beste speeltuin voor onze groepen, wij “investeren” dan ook liever in veel buitenruimte dan in uitgebreide speelvoorzieningen (dus geen extra bouw in de vorm van speelhallen, zwembaden of grote centrale voorzieningen).
  • De keuze voor veel buitenruimte ten opzichte van de bebouwing resulteert niet alleen in een betere ervaring bij onze doelgroep maar voorkomt daarnaast dat er een te zware belasting optreedt op de lokale natuur.
  • Wij willen op den duur voor al onze locaties in het bezit zijn van het Green Key keurmerk.
  • Naast de financiële impact denken wij ook na hoe ons product de lokale natuur en het milieu in het algemeen belast.
  • Wij evalueren regelmatig ons eigen inkoopproces en proberen waar mogelijk gebruik te maken van goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.
  • Wij proberen actief onze afvalstromen en het verbruik van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen te verminderen.
  • Wij proberen onze gasten mee te nemen in onze visie op de natuur, onder andere door inzicht te geven in waterverbruik of het effect van afval op de lokale omgeving.


Green Key & onze milieu belofte

Stichting Paasheuvelgroep is hard op weg om voor alle locaties in het bezit te zijn van een Green Key certificaat. Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.

Onze belofte is dat al onze locaties op den duur in het bezit zijn van dit Green Key keurmerk. Voor eventuele nieuwe accommodaties is dit een directe eis.