De voorgenomen btw-verhoging op logies van 9% naar 21% raakt kampen voor kinderen en jongeren zwaar. Veel scholen én organisaties voor het jeugdwerk, sport en cultuur maken voor hun week(end)- en zomerkampen gebruik van accommodaties voor groepen, die straks het hogere tarief moeten rekenen. Het gaat jaarlijks om honderdduizenden kinderen die op kamp gaan. Jeugdorganisaties maken zich zorgen: op kamp gaan is straks niet meer betaalbaar voor elk kind. Ze doen een oproep aan de overheid: Ontneem kinderen hun (zomer-)kamp of vakantie niet.

Kinderen op kamp

Waardevol voor de ontwikkeling

Het zijn namelijk deze momenten die zeer waardevol zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Samen met leeftijdsgenoten actief op pad. Niet leunen op je ouders maar zelf de problemen oplossen. Met elkaar ontdekken wat de natuur te bieden heeft. Zelfvertrouwen opdoen en vrienden maken. Voor het eerst zien dat het écht donker kan zijn. Het is een snelkookpan voor persoonlijke- en sociale ontwikkeling. In een paar dagen tijd leer je samenwerken, talenten ontwikkelen en zelfredzaam zijn. Het kamp is meer dan alleen plezier, het is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind.

Kansenongelijkheid

De afgelopen jaren zijn de kosten voor kampen al fors toegenomen door stijgende energiekosten en een hoge inflatie. Een extra verhoging op de btw maakt werkweken, zomer- en weekendkampen voor veel jeugdgroepen, sportclubs en organisaties in de cultuursector onbetaalbaar. Hiermee neemt de kansenongelijkheid onder kinderen verder toe en worden steeds meer kinderen de kans ontnomen om samen met leeftijdsgenootjes leerzame en uitdagende ervaringen op te doen.

Deze kansenongelijkheid zie je al in de dagelijkse praktijk. Steeds meer ouders kunnen deelname aan het schoolkamp, de zomervakantie of het lidmaatschap bij de vereniging niet meer betalen. Dit blijkt ook uit de forse toename van aanvragen bij externe fondsen zoals het Jeugdeducatiefonds en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Uiteindelijk is dit niet houdbaar en het risico bestaat dat scholen, sportverenigingen en organisaties steeds vaker zullen besluiten geen kampen meer te organiseren. Niet omdat ze de toegevoegde waarde niet inzien maar omdat ouders het niet meer kunnen betalen en niet alle kinderen meekunnen. Hier zijn alle kinderen de dupe van.

Geef elk kind de kans op kamp te gaan, plezier te maken en te groeien in de ontwikkeling. Ontneem kinderen hun (zomer)kamp niet. Geen hogere btw.

Deze boodschap is in een gezamenlijk bericht naar tweede kamerleden gestuurd vanuit de volgende organisaties:

Scouting Nederland
Stichting Jeugdeducatiefonds
Jantje Beton, mede namens de samenwerkende kinderkampen
YMCA Nederland
JongNL Limburg
Kunstbende
Missie Nederland
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Kinderhulp
Stichting Weekje Weg
Stichting Vakantiekind
Stichting Paasheuvelgroep
Stichting Stayokay Hostels
Stichting Groepsaccommodaties Nederland
Koornetwerk Nederland
Verus