De Zonnehal in een vernieuwd jasje

Op zondag 2 juli is het rijksmonument de Zonnehal in Vierhouten officieel heropend. Deze datum is niet zomaar gekozen, 2 juli is voor ons een bijzondere dag. Op die exacte datum in 1922 werd door de AJC een stukje grond gekocht. Het doel was om de arbeidersjeugd zowel lichamelijk als geestelijk te ontwikkelen in een natuurlijke omgeving. In feite de start van onze stichting.

Vanwege dit 100 jarig jubileum zijn we de afgelopen maanden hard bezig geweest. Zo hebben we onder andere de voorkant van de Zonnehal in Vierhouten gerestaureerd. De Zonnehal is een houten activiteitenhal die al in 1938 is gebouwd. De laatste jaren werd hij echter niet zo veel gebruikt, mede doordat de staat van het gebouw niet helemaal naar wens was. Maar, we zijn hard aan het werk geweest en de Zonnehal staat er weer netjes bij. De kenmerkende voorkant met de stralende zon is in zijn geheel gerenoveerd en we zijn hard bezig om een leuk programma met spellen en activiteiten te ontwikkelen. Zo zorgen we ervoor dat groepen weer echt gebruik kunnen maken van deze prachtige activiteitenhal!

Interessante sprekers

Bij de opening werd uiteraard terug geblikt op de afgelopen 100 jaar. Co van de Berg, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Oud-AJC’ers, nam ons terug naar het verleden met een prachtig en inspirerend verhaal over de waarden en vriendschappen van destijds. Waarden die ook in de huidige tijd wellicht weer wat meer op de voorgrond mogen treden.

Ook Kitty Jong van FNV blikte kort terug op het verleden waarbij wederom de relatie met de huidige tijd duidelijk aanwezig was. Beelden van zowel Koos Vorrink, in de typische polygoon stijl, werden gecombineerd met beelden van het FNV zomerkamp dat nog steeds elk jaar plaats vindt. Maar ook op andere gebieden zijn er raakvlakken tussen toen en nu. Waar de Zonnehal in 1938 is gebouwd door werkloze jongeren zijn er vandaag de dag wederom veel jongeren die te maken krijgen met onzekere contracten, geen zekerheid van inkomen of zicht hebben op een betaalbare woning.

Hedendaagse armoede. Een thema waar ook het Jeugdeducatiefonds zich mee bezig houdt, juist om kansenongelijkheid te voorkomen. Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds deelde met passie de voorbeelden die zo duidelijk weergeven waarom het van belang is dat elk kind kan meedoen. Het jeugdeducatiefonds zet zich in om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten.

Een visie waar Stichting Paasheuvelgroep zich erg nauw mee verbonden voelt. We zijn dan ook enorm trots dat we recent een samenwerking met het Jeugdeducatiefonds zijn overeengekomen, waarbij wij hun ondersteunen in hun doelstelling en erĀ  gezamenlijk voor wordt gezorgd dat scholen, ook als kosten een probleem worden, op kamp kunnen gaan. Ondersteund door het Jeugdeducatiefonds en met extra aantrekkelijke tarieven vanuit Stichting Paasheuvelgroep.

Na een klein uur met interessante sprekers, waarbij Ad Blanker van IVN Noord West Veluwe het publiek meenam in de geschiedenis van het dorp Vierhouten, werd gezamenlijk een toost uitgebracht op de heropening van de Zonnehal.

We zijn ontzettend trots op onze geschiedenis, trots op de mooie samenwerkingen die we zijn aangegaan en ook enorm trots op de circa 150 aanwezigen die een letterlijke invulling gaven aan de waarden saamhorigheid en solidariteit. Begrippen die niet alleen op deze dag veelvuldig werden benoemd maar ook werden gevoeld.