Bestuur en toezicht

Stichting Paasheuvelgroep is een laagdrempelige organisatie die de sociale ontwikkeling en interactie van de jeugd wil stimuleren. Met dit doel in ogen proberen wij de groepsaccommodaties voor onze gasten betaalbaar te houden. Eventuele opbrengsten worden alleen gebruikt om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken (verbetering van de groepsaccommodaties en/of het behouden van groepsaccommodaties). We hebben dus geen specifiek winstoogmerk.

Bestuur en toezicht

De stichting wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur welke voor onze organisatie uit 1 persoon bestaat. Om toe te zien op het beleid en beheer van deze bestuurder kennen wij een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht op een breed vlak uitgeoefend kan worden.

Ondernemingsraad

Medewerkers zijn uiteraard een zeer belangrijke schakel in het succes van de stichting. Zij hebben dagelijks contact met onze gasten en hebben dan ook een zeer goed beeld van mogelijke tekortkomingen of kansen. Via o.a. de Ondernemingsraad (OR) kunnen medewerkers direct invloed uitoefenen op de organisatie. Zij overleggen met de bestuurder over organisatiebrede vraagstukken en streeft daarbij naar een verantwoord evenwicht tussen de belangen van medewerkers, de gasten en de organisatie.

 

Wie zijn wij

Raad van Toezicht:

  • Dhr. Hero Veger – voorzitter en vastgoed
  • Dhr. Henk Meerdink – financiën en risicomanagement
  • Mevr. Christa Barkel – marketing en innovatie
  • Dhr. Hans Bogerd – financiën en risicomanagement

Raad van Bestuur:

  • Dhr. Martin Sloof

Meer over onze Stichting

Bekijk hieronder hoe we zijn ontstaan en op welke wijze we bijdragen aan die mooie maatschappij