Organisatie

Stichting Paasheuvelgroep is een laagdrempelige organisatie die de sociale ontwikkeling en interactie van de jeugd wil stimuleren. Met dit doel in ogen proberen wij de groepsaccommodaties voor onze gasten betaalbaar te houden. Eventuele opbrengsten worden alleen gebruikt om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken (verbetering van de groepsaccommodaties en/of het behouden van groepsaccommodaties). We hebben dus geen specifiek winstoogmerk.

Bestuur

De stichting wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur welke voor onze organisatie uit 1 persoon bestaat.

Raad van bestuur:

  • Dhr. Peter Verdaasdonk

Raad van toezicht

Om toe te zien op het beleid en beheer van deze bestuurder kennen wij een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht op een breed vlak uitgeoefend kan worden.

Raad van toezicht:

  • Mevr. Christa Barkel – voorzitter, marketing en innovatie
  • Dhr. Hans Bogerd – vicevoorzitter en financiën en risicomanagement
  • Dhr. Arnaud Opdam – vastgoed
  • Mevr. Jakolien Kraeima – HRM
  • Dhr. Piet Janmaat – recreatie branche

Governance code

De Governance code van de Stichting Paasheuvelgroep is geschreven aan de hand van de Governance code Sociaal Werk. De Governance code Sociaal Werk is door het bestuur van de Paasheuvelgroep beoordeeld als een deugdelijke voor de Paasheuvelgroep toepasbare code die rekening houdt met de ontwikkelingen in de maatschappij en invulling geeft aan een goed bestuur en toezicht. Voorbeeldgedrag, integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goede financiële risicobeheersing zijn van toegenomen belang voor de Paasheuvelgroep.

Ondernemingsraad

Medewerkers zijn uiteraard een zeer belangrijke schakel in het succes van de stichting. Zij hebben dagelijks contact met onze gasten en hebben dan ook een zeer goed beeld van mogelijke tekortkomingen of kansen. Via o.a. de Ondernemingsraad (OR) kunnen medewerkers direct invloed uitoefenen op de organisatie. Zij overleggen met de bestuurder over organisatiebrede vraagstukken en streeft daarbij naar een verantwoord evenwicht tussen de belangen van medewerkers, de gasten en de organisatie.