Onder het minimum

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een minimuminkomen. Als men langdurig in zo’n situatie verkeert betekent dat “overleven”. Van oudsher heeft de Paasheuvelgroep aandacht gehad voor de minder draagkrachtige mensen in de samenleving. Vanuit dit oogpunt biedt Stichting Weekje Weg gemeenten de mogelijkheid om gezinnen die langdurig van een minimumuitkering moeten rondkomen op vakantie te laten gaan.

Stichting Weekje Weg - Individuele vakantie

Als instrument in het armoedebeleid participeren een aantal gemeenten in het vakantieproject ‘Weekje Weg’. Zo kunnen jaarlijks zo’n 400 gezinnen op vakantie door de financiële samenwerking tussen gemeenten en Stichting Weekje Weg.

De financiering van de vakanties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van participerende gemeenten en organisaties en Stichting Weekje Weg. De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage.

Stichting Weekje Weg Animatie

Deelnemers worden door de sociale vakantie ‘uit de sleur van hun situatie gehaald’ en krijgen nieuwe contacten die hun vaak voortkomende sociale isolement doorbreekt.

Voor de werving van gasten voor deze vakanties is een heel netwerk op lokaal niveau opgebouwd. Het product ‘Weekje Weg groepsvakantie’ is een volledig verzorgde vakantie inclusief maaltijden en collectief vervoer.

Doneren

Als stichting ervaren we dat zowel bedrijven als particulieren oog hebben voor gezinnen die op één of andere manier in de knel zijn geraakt. Meld u hier aan als donateur of stort een eenmalige bijdrage op IBAN: NL80INGB0000008280.