Privacy statement

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Aanleiding

Op 25 mei 2018 treedt in de EU de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Daarmee wordt tegelijk de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens buiten werking gesteld. De AVG brengt voor alle bedrijven die werken met persoonsgegevens (of bedrijfsgegevens die herleidbaar zijn naar persoonsgegevens) verplichtingen met zich mee. Zo ook voor recreatiebedrijven zoals Stichting Paasheuvelgroep.

Dit document bevat de voor Stichting Paasheuvelgroep relevante verplichtingen en geeft daarmee ook weer hoe Stichting Paasheuvelgroep de bescherming van heeft geregeld in de eigen organisatie.

 

Welke gegevens verwerken wij

Voor de verwerking van reserveringsaanvragen, optie aanvragen of informatie aanvragen worden één of meer van onderstaande persoonsgegevens verwerkt (afhankelijk van het type aanvraag). Deze gegevens kunnen zijn verstrekt middels een online formulier via de website, telefonisch of per e-mail.

· Naamgegevens (organisatienaam, type organisatie, voornaam, achternaam);

· Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats, land);

· Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);

· Bankgegevens (IBAN, BIC);

 

Voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren wordt van bezoekers op de website tevens onderstaande gegevens verwerkt.

· Ip-adres;

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Uw persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Als u zich actief heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief worden uw gegevens tevens gebruikt om de nieuwsbrief naar u te versturen. Zie ook het kopje “Nieuwsbrief”.

 

Hoe lang bewaren we de gegevens

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

In het geval van een wettelijke bepaling zullen uw gegevens minimaal worden bewaard gedurende de geldende wettelijke regels. Dit is bijvoorbeeld van toepassingen bij overeenkomsten.

 

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten behoeve van onderhoud en/of beheer van onze systemen kan het zijn dat derden toegang hebben tot de database met persoonsgegevens, met deze derden zijn expliciet verwerkersovereenkomsten opgesteld ter bescherming van de gegevens.

 

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor zijn onderstaande technische en organisatorische maatregelen genomen:

· De websites van Stichting Paasheuvelgroep maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat;

· De persoonsgegevens worden beschermd middels diverse ICT beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirus en versleuteling;

· Logische toegangsbeveiliging (wachtwoorden);

· Limitering van fysieke toegang tot systemen;

· Inbraakalarmsysteem op locatie;

· Geheimhoudingsbepaling in arbeidsovereenkomst;

· Deze privacy overeenkomst.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ict@paasheuvelgroep.nl. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, bij navolgend adres: Stichting Paasheuvelgroep | 't Frusselt 30 | 8076RE Vierhouten.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens op de website bijgehouden. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten In dit kader kan met name het IPadres van uw computer (versleuteld en geanonimiseerd), het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Het Ip-adres van uw computer worden versleuteld en geanonimiseerd om uw privacy te waarborgen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. In dit kader is de functie “gegevens delen” in Google Analytics uitgezet.

 

Facebook, LinkedIn en Instagram (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Bij afmelding ontvangt u geen nieuwsbrieven meer, uw gegevens blijven voor statistische doeleinden wel bewaard in de database. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.