Sociaal

Stichting Paasheuvelgroep is het resultaat van de fusie van Stichting Jeugdbuitenverblijven en de Paasheuvelgroep in 2010. Die fusie was destijds een logische stap voor beide partijen gegeven de sociale wortels van de organisaties.

De Paasheuvelgroep is in 1922 opgericht vanuit het socialisme met als doelstelling om de stadsjeugd kennis te laten maken met normen, waarden en wat het behelst om samen te werken, alles in een natuurlijke omgeving. Stichting Jeugdbuitenverblijven is opgericht in 1952 om vakantieverblijven aan te bieden voor de lagere schooljeugd, die anders om financiële redenen daartoe niet in staat was.

Hoewel de tijden zijn veranderd is Stichting Paasheuvelgroep dicht bij haar sociale oorsprong gebleven. De groepsverblijven zijn uiteraard aangepast aan de huidige moderne tijd maar wij richten ons nog steeds op samenwerking in een natuurlijke omgeving. Onze accommodaties zijn naar buiten gericht, dat wil zeggen basic maar goede verblijven met veel buitenruimte voor de groep. Wij trachten de verblijven betaalbaar te houden waardoor we ook bereikbaar zijn voor minder draagkrachtigen.

De Paasheuvelgroep ziet het als haar verantwoordelijkheid deze, financieel minder draagkrachtige, groepen de mogelijkheid te bieden om in de natuur te kunnen recreëren en betaalbaar te verblijven. Hiervoor werken wij intensief samen met Stichting Weekje Weg. Deze stichting, organisator van gesubsidieerde sociale vakanties, is oorspronkelijke voortgekomen uit Stichting Paasheuvelgroep. Beide partijen hebben nog steeds zeer nauwe betrekkingen en zijn in hetzelfde kantoor gevestigd.