CORONA FAQ

De meest gestelde vragen rondome het Corona virus. Wij werken deze pagina bij als er nieuwe informatie of ontwikkelingen zijn.
Laatste update 15-12-2020

 

Let op: Er geldt nu een tijdelijke lockdown t/m 19 januari 2021. Groepen die voor 19 januari 2021 een reservering hebben staan kunnen dus niet komen. We nemen contact op met deze groepen om de reservering te verplaatsen.

Groepen met een reservering tussen 19 januari en 1 juni hebben adviseren we de reservering laten staan. De maatregelen wisselen vaak en snel, mogelijk kan het verblijf gewoon doorgaan. Mocht de  groep de reservering toch willen annuleren dan gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden omdat er nog geen beperkingen zijn aangekondigd voor de periode van verblijf.

Voor groepen na 1 juni verwachten we dat deze zeer waarschijnlijk gewoon door kunnen gaan. 

Onderstaande punten zijn dus niet geldig voor de periode tot 19 januari 2021. Waarschijnlijk zal daarna terug gevallen worden op de "oude situatie" zoals onderstaand beschreven.

 


1) Hoe gaan jullie om met Corona?
Voor veel groepen zitten de huidige Corona maatregelen een verblijf niet in de weg. Basis- en middelbaar onderwijs hoeven leerlingen ook geen 1,5 meter afstand te houden. Voor overige groepen geldt dat kinderen tot 18 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. In principe hanteren we daarom de standaard annuleringsvoorwaarden.

Er zijn nu wel tijdelijk extra maatregelen opgesteld, zie punt 2.

 

2) Extra maatregelen
Landelijk gelden nu extra maatregelen. Deze gelden voor nu tot en met 10 november.

  1. Groepen mogen met maximaal 4 personen boven de 12 jaar samenkomen.
  2. In één ruimte mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn.


Groepen kleiner dan 30 personen en met maximaal 4 personen boven de 12 jaar kunnen sowieso hun verblijf door laten gaan.

Groepen die aan bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen zijn welkom. Voor groepen die hier niet aan kunnen voldoen (omdat ze te groot zijn of omdat er teveel deelnemers boven de 12 jaar zijn) gaan we kijken welke alternatieven er zijn om een verblijf alsnog mogelijk te maken. Het is nog niet mogelijk om exact aan te geven hoe de financiële afhandeling bij een annulering zal uitpakken mocht een alternatief niet mogelijk zijn. Zodra de noodverordeningen aangepast zijn en we alle details kennen zullen we hier op terug komen.

3) Is er geen uitzondering voor scholen, muziek- , dans- , kerkelijke- en sportgroepen?
De noodverordening is hier niet heel erg duidelijk in dus we hebben bij de gemeente's en veiligheidsregio nagevraagd hoe dit zit. Zij geven aan an dat deze uitzonderingspositie hele erg strikt genomen moet worden en alleen geldt tijdens de activiteit zelf. De muziekvereniging mag dus wel met meer personen repeteren, maar niet met meer personen lunchen en / of blijven slapen. Hetzelfde geldt voor sport, dans, educatie en kerkelijke groepen.

4) Wat is de status voor groepen die na 10 november aankomen
De huidige maatregelen gelden tot 10 november, hoe de situatie daarna zal zijn weten we niet. Het kan zijn dat de maatregelen versoepeld worden maar die zekerheid is er natuurlijk niet. Zodra er meer duidelijkheid is voor de periode na 20 oktober zullen we dat uiteraard met de groepen bespreken.

 

5) Hoe zit het met afstand houden?

• Deelnemers vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand van anderen
• Voor middelbare scholen (dus niet mbo/hbo/universiteit) geldt dat leerlingen (ook als ze 18 of ouder zijn) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden.

 

6) Mogen studenten- en studieverenigingen ook verblijven in een groepsaccommodatie?
Ja, maar er zijn door het kabinet wel aanvullende voorwaarden gesteld. Studenten- en studieverenigingen zullen zich dus wel aan deze voorwaarden moeten houden. Het kan dus zijn dat het inhoudelijke programma iets aangepast moet worden.

  1. de samenkomst is geaccordeerd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio
  2. de samenkomst is gericht op studie of sport
  3. de samenkomst is kleinschalig - hier is geen limiet benoemd, we adviseren activiteiten in kleinere groepjes te verdelen
  4. tijdens de samenkomst worden geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd
  5. activiteiten vinden niet plaats 22:00 uur en 06:00 uur.


7) Hoe zit het met sanitair?
Er zijn voor groepsaccommodaties geen specifieke regels. Dit houdt ook in dat er geen specifieke regels zijn omtrent sanitair, zolang deze toebehoord aan de groepsaccommodatie. Uiteraard is het wel vanbelang dat de groep op een verantwoorde wijze gebruik maakt van het sanitair en de regels van het RIVM naleefd.

 

8) Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat gebeurt er nu?
Indien de samenstelling van de groep niet voldoet aan de voorwaarden van het kabinet dan mag de groep niet samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de groep alleen maar uuit volwassenen bestaat en onderling geen 1,5 meter afstand kan houden. De groep zal de samenstelling moeten aanpassen zodat wel aan de voorwaarden voldaan kan worden of de groep moet kiezen om de reservering te annuleren. Onze stichting moet er bovendien op toe zien dat de groep niet alsnog bij ons samenkomt, wij zullen dit dus ook naleven.

 

9) Mag ik dan kosteloos annuleren of verplaatsen vanwege Corona?
Nee, dat is niet mogelijk. Onze groepsaccommodaties zijn door de overheid niet "op slot gezet" en in principe gewoon open. Dat geldt ook voor de regio's waar nu extra maatregelen gelden. De Autoriteit Consument & Markt geeft dan het volgende aan: 


Advies ACM:
Boekte u met een (vrienden)groep een accommodatie die nog open is? Dan kan de aanbieder van de accommodatie de dienst nog wel leveren. Normaal moet u dan gewoon betalen. In de voorwaarden van uw aanbieder kunt u zien wat hun regels over betalen zijn.

Toelichting ACM? Klik hier


10) Maar jullie kunnen ons toch niet bedienen?
In juridische zin kunnen we dat wel, wij kunnen namelijk niet voor elke groep beoordelen of die zich aan de voorwaarden kan houden of niet. We snappen echter wel dat het zeer lastig is voor groepen om aan de voorwaarden te voldoen zonder voorbij te gaan aan de doelstelling van het kamp, namelijk mensen bij elkaar brengen, samen zijn en van elkaar leren of samen plezier hebben.

 

11) Wij (denken dat we) voldoen aan de voorwaarden, kunnen we komen?
Ja, als de groep voldoet aan de voorwaarden zijn jullie uiteraard welkom

 

12) Hoe zit het met de slaapruimtes, daar kunnen we toch geen 1,5 meter afstand houden als volwassnen?
Voor personen tot 18 jaar of leerlingen van basis- en middelbare scholen is dit ook niet nodig. Voor personen boven de 18 jaar is het aan de groep om ervoor te zorgen dat dit alsnog kan. Als stichting zijn we met gemeentes in overleg om tijdelijk tentjes bij de groepsaccommodaties toe te staan. Zo kan de groep eigen tentjes meenemen om ook in de nachtsituatie de 1,5 meter te waarborgen. 


13) Kunnen we nog gebruik maken van de catering die bij ons verblijf zit?
Ja, catering is nog steeds toegestaan en wordt door ons volgens alle protocollen verzorgd.


14) Is een verblijf bij jullie veilig?
Stichting Paasheuvelgroep heeft haar accommodaties ingericht conform de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio's en werk met het Corona Protocol van de branchvereniging. Stichting Paasheuvelgroep heeft er alles aan gedaan om de risico’s tot een minimum te beperken.


15) Hoe zit het met camping de Gronselenput?
Camping de Gronselenput gaat met een beperkt aantal plaatsen open vanaf 3 juli. Meer ifnromatie is beschikbaar in het document: Gronselenput - gasteninformatie - corona