CORONA FAQ

De meest gestelde vragen rondome het Corona virus. Wij werken deze pagina bij als er nieuwe informatie of ontwikkelingen zijn.
Laatste update 28-09-2020

1) Hoe gaan jullie om met Corona?
Voor de meeste groepen zitten de huidige Corona maatregelen een verblijf niet in de weg. Er is in principe geen limiet meer op het aantal personen en voor basis- en middelbaar onderwijs hoeven leerlingen ook geen 1,5 meter afstand te houden. Voor overige groepen geldt dat kinderen tot 18 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. In principe hanteren we daarom de standaard annuleringsvoorwaarden.

 

2) Hoe zit het met maximaal 50 personen in de specifieke regio's?
In drie regio's waar wij ook groepsaccommodaties verhuren gelden extra maatregelen. Hier mogen gezelschappen met niet meer dan 50 personen per gebouw samenkomen. Het gaat dan om groepen die een verblijf hebben geboekt op één van onderstaande locaties:

  • Austerlitz
  • Baarn
  • Oostvoorne


Voor groepen die naar één van deze 3 locaties gaan en groter zijn dan 50 personen proberen we een zo passend mogelijke oplossing te vinden. Denk hierbij aan het splitsen van de groep naar 2 gebouwen of het verlengen van het verblijf zodat de groep in 2 kleinere groepen verdeeld kan worden. Het is in overleg ook mogelijk het verblijf te verplaatsen naar een regio waar de groep wel mag samenkomen met meer dan 50 personen. We willen groepen met mee dan 50 personen voor bovenstaande regio's vragen contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

let op: orkesten mogen ook in deze regio's wel samenkomen met meer dan 50 personen om te reperteren, er geldt dan wel een meldplicht.

 

3) Hoe zit het dan met de 6 personen die genoemd werd tijdens de persconferentie 18 augustus?
Het genoemde maximum van 6 personen was een advies van het kabinet voor de thuis situatie. Een huiskamer is natuurlijk niet te vergelijken met een grote groepsaccommodatie. Voor groepsaccommodaties heeft het kabinet dan ook geen beperking in het maximaal aantal personen benoemd. Wel moeten personen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar.

 

4) Mag ik met mijn groep komen?

Onze groepsaccommodaties zijn gewoon open, dus u mag komen indien de groep voldoet aan de voorwaarden van het kabinet:

vanaf 1 juli
• Er is geen limiet op het aantal personen (we werken op reservering met een gezondheidscheck)
• Deelnemers vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand van anderen
• Voor middelbare scholen (dus niet mbo/hbo/universiteit) geldt dat leerlingen (ook als ze 18 of ouder zijn) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden.

5) Mogen studenten- en studieverenigingen ook verblijven in een groepsaccommodatie?
Ja, maar er zijn door het kabinet wel aanvullende voorwaarden gesteld. Studenten- en studieverenigingen zullen zich dus wel aan deze voorwaarden moeten houden. Het kan dus zijn dat het inhoudelijke programma iets aangepast moet worden.

  1. de samenkomst is geaccordeerd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio
  2. de samenkomst is gericht op studie of sport
  3. de samenkomst is kleinschalig - hier is geen limiet benoemd, we adviseren activiteiten in kleinere groepjes te verdelen
  4. tijdens de samenkomst worden geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd
  5. activiteiten vinden niet plaats 22:00 uur en 06:00 uur.


6) Hoe zit het met sanitair?
Er zijn voor groepsaccommodaties geen specifieke regels. Dit houdt ook in dat er geen specifieke regels zijn omtrent sanitair, zolang deze toebehoord aan de groepsaccommodatie. Uiteraard is het wel vanbelang dat de groep op een verantwoorde wijze gebruik maakt van het sanitair en de regels van het RIVM naleefd.

 

7) Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat gebeurt er nu?
Indien de samenstelling van de groep niet voldoet aan de voorwaarden van het kabinet dan mag de groep niet samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de groep alleen maar uuit volwassenen bestaat en onderling geen 1,5 meter afstand kan houden. De groep zal de samenstelling moeten aanpassen zodat wel aan de voorwaarden voldaan kan worden of de groep moet kiezen om de reservering te annuleren. Onze stichting moet er bovendien op toe zien dat de groep niet alsnog bij ons samenkomt, wij zullen dit dus ook naleven.

 

8) Mag ik dan kosteloos annuleren of verplaatsen vanwege Corona?
Nee, dat is niet mogelijk. Onze groepsaccommodaties zijn door de overheid niet "op slot gezet" en in principe gewoon open. Dat geldt ook voor de regio's waar nu extra maatregelen gelden. De Autoriteit Consument & Markt geeft dan het volgende aan: 


Advies ACM:
Boekte u met een (vrienden)groep een accommodatie die nog open is? Dan kan de aanbieder van de accommodatie de dienst nog wel leveren. Normaal moet u dan gewoon betalen. In de voorwaarden van uw aanbieder kunt u zien wat hun regels over betalen zijn.

Toelichting ACM? Klik hier


9) Maar jullie kunnen ons toch niet bedienen?
In juridische zin kunnen we dat wel, wij kunnen namelijk niet voor elke groep beoordelen of die zich aan de voorwaarden kan houden of niet. We snappen echter wel dat het zeer lastig is voor groepen om aan de voorwaarden te voldoen zonder voorbij te gaan aan de doelstelling van het kamp, namelijk mensen bij elkaar brengen, samen zijn en van elkaar leren of samen plezier hebben.

 

10) Wij (denken dat we) voldoen aan de voorwaarden, kunnen we komen?
Ja, als de groep voldoet aan de voorwaarden zijn jullie uiteraard welkom

 

11) Hoe zit het met de slaapruimtes, daar kunnen we toch geen 1,5 meter afstand houden als volwassnen?
Voor personen tot 18 jaar of leerlingen van basis- en middelbare scholen is dit ook niet nodig. Voor personen boven de 18 jaar is het aan de groep om ervoor te zorgen dat dit alsnog kan. Als stichting zijn we met gemeentes in overleg om tijdelijk tentjes bij de groepsaccommodaties toe te staan. Zo kan de groep eigen tentjes meenemen om ook in de nachtsituatie de 1,5 meter te waarborgen. 


12) Kunnen we nog gebruik maken van de catering die bij ons verblijf zit?
Ja, catering is nog steeds toegestaan en wordt door ons volgens alle protocollen verzorgd.


13) Is een verblijf bij jullie veilig?
Stichting Paasheuvelgroep heeft haar accommodaties ingericht conform de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio's en werk met het Corona Protocol van de branchvereniging. Stichting Paasheuvelgroep heeft er alles aan gedaan om de risico’s tot een minimum te beperken.


14) Hoe zit het met camping de Gronselenput?
Camping de Gronselenput gaat met een beperkt aantal plaatsen open vanaf 3 juli. Meer ifnromatie is beschikbaar in het document: Gronselenput - gasteninformatie - corona