CORONA FAQ

De meest gestelde vragen rondome het Corona virus. Wij werken deze pagina bij als er nieuwe informatie of ontwikkelingen zijn.
Laatste update 30-04-2021

Let op: Er gelden nu aanvullende maatregelen in verband met Covid-19. Voor groepen met een aankomstdatum in mei versturen wij actief een mail waarin we uitleggen hoe we met de reservering omgaan. Groepen met een aankomst na mei adviseren wij de volgende persconferentie eerst af te wachten. Voor meer informatie of overleg verzoeken wij om contact met ons op te nemen (0577 411 556 of info@paasheuvelgroep.nl).

Per locatie wisselt momenteel wat is toegestaan: 

- Locaties Austerlitz, Baarn en Oosterhout: Maximaal 4 personen boven de 12 jaar. Geen limiet voor kinderen t/m 12 jaar.

- Locatie Stroe: Maximaal 2 personen boven de 12 jaar. Geen limiet voor kinderen t/m 12 jaar 

- Overige locaties: Maximaal 4 personen boven de 12 jaar. Maximaal 30 personen per gebouw *

* We zijn momenteel met de gemeente's in gesprek om na te gaan of de beperking voor kinderen t/m 12 jaar ook voor deze gemeente los gelaten mag worden.

Link naar de wet tijdelijke maatregelen covid-19. Paragraaf 6.7, artikel 6.12 gaat specifiek over logies accommodaties.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416


1) Hoe gaan jullie om met Corona?
De maatregelen wisselen snel, er worden daarnaast op dit moment meerdere tests en fieldlabs gehouden om te kijken hoe de maatregelen op relatief koprte termijn weer versoepelt kunnen worden. Groepen met een aankomstdatum in april en mei ontvangen van ons een mail waarin we uitleggen hoe we omgaan met de reservering. Voor groepen die een verblijf hebben staan na deze periode raden we aan af te wachten tot er meer bekend is.

 

2) Wat kan er wel?

Conform de wet tijdelijke maatregelen Covid-19 zijn er wel mogelijkheden tot verblijf voor groepen.

1. Groepen mogen met maximaal 4 personen boven de 12 jaar samenkomen.

2. Voor de locaties Austerlitz, Baarn, Oosterhout en Teteringen is er geen maximaal anatal van toepassing voor kinderen t/m 12 jaar.

3. Voor de overige locaties geldt momenteel dat regel 1 moet worden gecombineerd met een maximum van 30 personen tegelijk in 1 gebouw.


Groepen die aan bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen zijn welkom. Voor groepen die hier niet aan kunnen voldoen (omdat ze te groot zijn of omdat er teveel deelnemers boven de 12 jaar zijn) gaan we kijken welke alternatieven er zijn om een verblijf alsnog mogelijk te maken. Het is nog niet mogelijk om exact aan te geven hoe de financiële afhandeling bij een annulering zal uitpakken mocht een alternatief niet mogelijk zijn. Zodra de noodverordeningen aangepast zijn en we alle details kennen zullen we hier op terug komen.

3) Is er geen uitzondering voor scholen, muziek- , dans- , kerkelijke- en sportgroepen?
De wet tijdelijke maatregelen Covid-19 is hier niet heel erg duidelijk in dus we hebben bij de gemeente's en veiligheidsregio nagevraagd hoe dit zit. Zij geven aan an dat deze uitzonderingspositie hele erg strikt genomen moet worden en alleen geldt tijdens de activiteit zelf. De muziekvereniging mag dus wel met meer personen repeteren, maar niet met meer personen lunchen en / of blijven slapen. Hetzelfde geldt voor sport, dans, educatie en kerkelijke groepen.


4) Hoe zit het met afstand houden?

Deelnemers vanaf 13 jaar houden 1,5 meter afstand van anderen. Deelnemers onder de 13 jaar hoeven dit dus niet. Het is aan de groep om eventuele afstandsregels te waarborgen. Wij houden wel in de gaten of het in gezamenlijke ruimte’s/buitenterrein niet te druk wordt en regels worden nageleefd.


5) Hoe zit het met sanitair?

Er zijn voor groepsaccommodaties geen specifieke regels. Dit houdt ook in dat er geen specifieke regels zijn omtrent sanitair, zolang deze toebehoort aan de groepsaccommodatie. Uiteraard is het wel van belang dat de groep op een verantwoorde wijze gebruik maakt van het sanitair en de regels van het RIVM naleeft.


6) Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat gebeurt er nu?
Indien de samenstelling van de groep niet voldoet aan de voorwaarden van het kabinet dan mag de groep niet samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de groep alleen maar uit volwassenen bestaat en onderling geen 1,5 meter afstand kan houden. De groep zal de samenstelling moeten aanpassen zodat wel aan de voorwaarden voldaan kan worden of de groep moet kiezen om de reservering te annuleren. Onze stichting moet er bovendien op toe zien dat de groep niet alsnog bij ons samenkomt, wij zullen dit dus ook naleven.


7) Mag ik dan kosteloos annuleren of verplaatsen vanwege Corona?
Dat is helaas niet altijd mogelijk. Onze groepsaccommodaties zijn door de overheid niet "op slot gezet" en in principe gewoon open. We proberen samen met de gast een gepaste oplossing te vinden. De Autoriteit Consument & Markt geeft dan het volgende aan:


Advies ACM:

Boekte u met een (vrienden)groep een accommodatie die open is? Dan kan de aanbieder van de accommodatie de dienst leveren. En zou u gewoon moeten betalen. Maar om het coronavirus tegen te gaan gelden er verschillende maatregelen. Zoals 1,5 meter afstand houden in Nederland. Of een verbod op groepsvorming in België. U en de accommodatie zijn daar allebei voor verantwoordelijk. Is het niet goed mogelijk om u aan de maatregelen te houden in de accommodatie? Dan lijkt het in deze bijzondere situatie redelijk als jullie samen tot een oplossing komen. Neem daarvoor contact op met uw accommodatie. Misschien verdelen jullie de kosten. Of biedt de accommodatie u een voucher aan om later te komen. Of u gaat met minder personen en verdeelt de kosten met de accommodatie.

Toelichting ACM? Klik hier


8) Maar jullie kunnen ons toch niet bedienen?
In juridische zin kunnen we dat wel, wij kunnen namelijk niet voor elke groep beoordelen of die zich aan de voorwaarden kan houden of niet. We snappen echter wel dat het zeer lastig is voor groepen om aan de voorwaarden te voldoen zonder voorbij te gaan aan de doelstelling van het kamp, namelijk mensen bij elkaar brengen, samen zijn en van elkaar leren of samen plezier hebben. Daarom proberen we er gezamenlijk uit te komen.


9) Wij (denken dat we) voldoen aan de voorwaarden, kunnen we komen?
Ja, als de groep voldoet aan de voorwaarden zijn jullie uiteraard welkom


10) Hoe zit het met de slaapruimtes, daar kunnen we toch geen 1,5 meter afstand houden als volwassnen?
Voor personen tot 13 jaar is dit ook niet nodig. Voor personen boven de 13 jaar is het aan de groep om ervoor te zorgen dat dit alsnog kan. Als stichting zijn we met gemeentes in overleg om tijdelijk tentjes bij de groepsaccommodaties toe te staan. Zo kan de groep eigen tentjes meenemen om ook in de nachtsituatie de 1,5 meter te waarborgen.


11) Kunnen we nog gebruik maken van de catering die bij ons verblijf zit?
Ja, catering is nog steeds toegestaan en wordt door ons volgens alle protocollen verzorgd.


12) Is een verblijf bij jullie veilig?
Stichting Paasheuvelgroep heeft haar accommodaties ingericht conform de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio's en werk met het Corona Protocol van de branchvereniging. Stichting Paasheuvelgroep heeft er alles aan gedaan om de risico’s tot een minimum te beperken.


13) Hoe zit het met camping de Gronselenput?
Camping de Gronselenput gaat met een beperkt aantal plaatsen open vanaf 31-03-2021. Meer informatie is beschikbaar in het document: Gronselenput - gasteninformatie - corona