CORONA FAQ

De meest gestelde vragen rondome het Corona virus. Wij werken deze pagina bij als er nieuwe informatie of ontwikkelingen zijn.
Laatste update 24-02-2021

Let op: Er geldt nu een tijdelijke lockdown t/m 15 maart 2021. Groepen die voor 15 maart 2021 een reservering hebben staan kunnen dus niet komen. We nemen contact op met deze groepen om de reservering te verplaatsen.

Groepen met een reservering tussen 15 maart en 1 juni adviseren we de reservering laten staan. De maatregelen wisselen vaak en snel, mogelijk kan het verblijf gewoon doorgaan. Mocht de groep de reservering toch willen annuleren dan gelden in principe de reguliere annuleringsvoorwaarden omdat er nog geen beperkingen zijn aangekondigd voor de periode van verblijf.

Voor groepen na 1 juni verwachten we dat deze zeer waarschijnlijk gewoon door kunnen gaan.

Onderstaande punten zijn dus niet geldig voor de periode tot 15 maart 2021. Waarschijnlijk zal daarna terug gevallen worden op de "oude situatie" zoals onderstaand beschreven.

Voor groepen tot 30 personen waarvan maximaal 4 personen (2 personen tot 15 maart) boven de 13 jaar zijn er wel mogelijkheden. Dit betekent dat veel basis scholen in principe wel mogen verbijven.


1) Hoe gaan jullie om met Corona?
De maatregelen wisselen snel, er worden daarnaast op dit moment meerdere tests en fieldlabs gehouden om te kijken hoe de maatregelen op relatief koprte tewrmijn weer versoepelt kunnen worden. Voor groepen die een verblijf hebben staan in een periode waar nog geen besluit over is genomen raden we aan af te wachten tot er meer bekend is. Voor groepen die nu al willen annuleren hanteren we in principe de standaard annuleringsvoorwaarden omdat er nog geen duidelijkheid is het dat het verblijf niet door kan gaan.


2) Wat kan er wel?

Conform de wet tijdelijke maatregelen Covid-19 zijn er wel mogelijkheden tot verblijf voor groepen onder 2 voorwaarden

1. Groepen mogen met maximaal 4 (2 tijdens de lockdown) personen boven de 12 jaar samenkomen.

2. In één ruimte mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn.


Groepen kleiner of gelijk aan 30 personen en met maximaal 4 (tijdens de lockdown 2) personen boven de 12 jaar kunnen sowieso hun verblijf door laten gaan.

Groepen die aan bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen zijn welkom. Voor groepen die hier niet aan kunnen voldoen (omdat ze te groot zijn of omdat er teveel deelnemers boven de 12 jaar zijn) gaan we kijken welke alternatieven er zijn om een verblijf alsnog mogelijk te maken. Het is nog niet mogelijk om exact aan te geven hoe de financiële afhandeling bij een annulering zal uitpakken mocht een alternatief niet mogelijk zijn. Zodra de noodverordeningen aangepast zijn en we alle details kennen zullen we hier op terug komen.

3) Is er geen uitzondering voor scholen, muziek- , dans- , kerkelijke- en sportgroepen?
De noodverordening is hier niet heel erg duidelijk in dus we hebben bij de gemeente's en veiligheidsregio nagevraagd hoe dit zit. Zij geven aan an dat deze uitzonderingspositie hele erg strikt genomen moet worden en alleen geldt tijdens de activiteit zelf. De muziekvereniging mag dus wel met meer personen repeteren, maar niet met meer personen lunchen en / of blijven slapen. Hetzelfde geldt voor sport, dans, educatie en kerkelijke groepen.


4) Wat is de status voor groepen die na 15 maart aankomen

De huidige maatregelen gelden tot 15 maart, hoe de situatie daarna zal zijn weten we niet. Het kan zijn dat de maatregelen versoepeld worden maar die zekerheid is er natuurlijk niet. Zodra er meer duidelijkheid is voor de periode hierna zullen we dat uiteraard met de groepen bespreken.


5) Hoe zit het met afstand houden?

Deelnemers vanaf 13 jaar houden 1,5 meter afstand van anderen.

6) Hoe zit het met sanitair?

Er zijn voor groepsaccommodaties geen specifieke regels. Dit houdt ook in dat er geen specifieke regels zijn omtrent sanitair, zolang deze toebehoort aan de groepsaccommodatie. Uiteraard is het wel van belang dat de groep op een verantwoorde wijze gebruik maakt van het sanitair en de regels van het RIVM naleeft.


7) Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat gebeurt er nu?
Indien de samenstelling van de groep niet voldoet aan de voorwaarden van het kabinet dan mag de groep niet samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de groep alleen maar uit volwassenen bestaat en onderling geen 1,5 meter afstand kan houden. De groep zal de samenstelling moeten aanpassen zodat wel aan de voorwaarden voldaan kan worden of de groep moet kiezen om de reservering te annuleren. Onze stichting moet er bovendien op toe zien dat de groep niet alsnog bij ons samenkomt, wij zullen dit dus ook naleven.


8) Mag ik dan kosteloos annuleren of verplaatsen vanwege Corona?
Nee, dat is niet mogelijk. Onze groepsaccommodaties zijn door de overheid niet "op slot gezet" en in principe gewoon open. Dat geldt ook voor de regio's waar nu extra maatregelen gelden. De Autoriteit Consument & Markt geeft dan het volgende aan:


Advies ACM:

Boekte u met een (vrienden)groep een accommodatie die open is? Dan kan de aanbieder van de accommodatie de dienst leveren. En zou u gewoon moeten betalen. Maar om het coronavirus tegen te gaan gelden er verschillende maatregelen. Zoals 1,5 meter afstand houden in Nederland. Of een verbod op groepsvorming in België. U en de accommodatie zijn daar allebei voor verantwoordelijk. Is het niet goed mogelijk om u aan de maatregelen te houden in de accommodatie? Dan lijkt het in deze bijzondere situatie redelijk als jullie samen tot een oplossing komen. Neem daarvoor contact op met uw accommodatie. Misschien verdelen jullie de kosten. Of biedt de accommodatie u een voucher aan om later te komen. Of u gaat met minder personen en verdeelt de kosten met de accommodatie.

Toelichting ACM? Klik hier


9) Maar jullie kunnen ons toch niet bedienen?
In juridische zin kunnen we dat wel, wij kunnen namelijk niet voor elke groep beoordelen of die zich aan de voorwaarden kan houden of niet. We snappen echter wel dat het zeer lastig is voor groepen om aan de voorwaarden te voldoen zonder voorbij te gaan aan de doelstelling van het kamp, namelijk mensen bij elkaar brengen, samen zijn en van elkaar leren of samen plezier hebben.


10) Wij (denken dat we) voldoen aan de voorwaarden, kunnen we komen?

Ja, als de groep voldoet aan de voorwaarden zijn jullie uiteraard welkom


11) Hoe zit het met de slaapruimtes, daar kunnen we toch geen 1,5 meter afstand houden als volwassnen?
Voor personen tot 13 jaar is dit ook niet nodig. Voor personen boven de 13 jaar is het aan de groep om ervoor te zorgen dat dit alsnog kan. Als stichting zijn we met gemeentes in overleg om tijdelijk tentjes bij de groepsaccommodaties toe te staan. Zo kan de groep eigen tentjes meenemen om ook in de nachtsituatie de 1,5 meter te waarborgen.


12) Kunnen we nog gebruik maken van de catering die bij ons verblijf zit?
Ja, catering is nog steeds toegestaan en wordt door ons volgens alle protocollen verzorgd.


13) Is een verblijf bij jullie veilig?
Stichting Paasheuvelgroep heeft haar accommodaties ingericht conform de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio's en werk met het Corona Protocol van de branchvereniging. Stichting Paasheuvelgroep heeft er alles aan gedaan om de risico’s tot een minimum te beperken.


14) Hoe zit het met camping de Gronselenput?
Camping de Gronselenput gaat met een beperkt aantal plaatsen open vanaf 31-03-2021. Meer informatie is beschikbaar in het document: Gronselenput - gasteninformatie - corona